23.07.2021 r.

Dzieje się

W połowie czerwca został uruchomiony drugi etap inwestycji Zielona Dolina w Zabrzu, w ramach którego zakończenie prac budowlanych planowane jest na IV kwartał 2022 roku.

Tymczasem na budowie praca wre – zakończyły się wykopy pod ostatni z czterech budynków. Zalane zostały trzy płyty fundamentowe i niebawem zakończy się zbrojenie ostatniej z nich.

Najbardziej zaawansowane są prace na budynku B2. Rozpoczęto bowiem montaż prefabrykowanego stropu nad parterem i zamontowano pierwszy element prefabrykowanego szybu windowego.

Na parterze budynku C1, gdzie znajdować się będą lokale usługowe, wykonywana jest pionowa izolacja płyt fundamentowych oraz sieć drenaży wokół budynków.

W najbliższym czasie zostanie zalany pierwszy strop nad partem budynku B2, a następnie na budynku C1 oraz kontynuowane będą prace murarskie na kolejnych piętrach.