29.01.2020 r.

Ostatnie „szlify” na Zielonej Dolinie

Po intensywnych 15 miesiącach prac odliczamy ostatnie dni i prace jakie pozostały Generalnemu Wykonawcy do przekazania gotowych obiektów inwestorowi. Ostatnie prace porządkowe i instalacyjne jak również budowa oświetlenia i dróg wewnętrznych – tak mijały ostatnie dni na Zielonej Dolinie.

W budynku A zakończono wykonywanie ścian nośnych na wszystkich kondygnacjach.
Obecnie trwa murowanie ścian działowych na piętrze +2.

W budynku B trwa malowanie klatek schodowych, wykańczanie zabudów szachtów instalacyjnych, prowadzone są ostatnie prace glazurnicze na klatkach i balkonach. W mieszkaniach trwają ostatnie prace porządkowe. W najbliższym czasie w łazienkach zostaną zamontowane kotły gazowe.

W obiekcie C zakończono prace elewacyjne. We wnętrzach wykonano wylewki oraz tynki. Obecnie trwa wykonywanie gładzi na stropach.

W budynku D trwają ostatnie prace związane z wykonaniem wewnętrznej instalacji gazowej