02.10.2019 r.

Pierwszy etap Zielonej Doliny na finiszu.

Elewacja, stolarka okienna, prace tynkarskie i instalacyjne – na wszystkich frontach robót osiedla trwają zaawansowane prace. Generalny Wykonawca  przygotowuje budynek D do listopadowego odbioru.

W budynku B trwają nieprzerwanie prace elewacyjne, które zostaną zakończone w październiku. Do końca miesiąca zostaną wytynkowane dwie klatki schodowe oraz rozpocznie się wykonywanie wylewek wewnętrznych.

Budynek C uzyskał status stanu surowego otwartego. Obecnie trwają prace związane z wykonaniem dachu. Równolegle prowadzony jest montaż stolarki okiennej oraz instalacji wewnętrznych. Prace tynkarskie i elewacyjne rozpoczną się w II połowie miesiąca.

Najbardziej zaawansowane prace trwają w budynku D. Na obiekcie w 100% wykonano tynki wewnętrzne, do końca tygodnia zostaną ukończone wylewki w ostatniej klatce. W połowie miesiąca zostanie w całości zakończona elewacja zewnętrzna budynku oraz balkony. Trwa wyposażanie tablic mieszkaniowych oraz montaż osprzętu elektrycznego. W najbliższym czasie rozpoczną się prace płytkarskie oraz przygotowywanie budynku do odbioru końcowego.

W budynku A, którego budowa rozpoczęła się niespełna trzy miesiące wcześniej ukończono w 100% ściany nośne parteru jak również rdzenie oraz słupy tej kondygnacji. Jeszcze w październiku Generalny Wykonawca planuje wykonać strop nad parterem oraz wymurować ściany nośne I piętra.