16.02.2022 r.

Zima nam sprzyja

Taką zimę na budowie to my lubimy! Wykorzystujemy maksymalnie sprzyjające warunki atmosferyczne i wykonujemy prace elewacyjne. Efekty będą widoczne już niebawem.

W mieszkaniach budynku B2 wykonano instalacje elektryczne i wodno-kanalizacyjne. Na ukończeniu są również prace tynkarskie w mieszkaniach oraz na klatkach schodowych. Ze względu na sprzyjające warunki pogodowe trwają właśnie prace na elewacji – kładziony jest klej i siatka i jeżeli warunki atmosferyczne pozwolą, w przyszłym tygodniu zostanie wykonana finalna warstwa.

W budynku C1 trwają prace instalacyjne oraz tynkarskie. Rozpoczęto wyklejanie styropianu na wschodniej elewacji budynku. Na początku marca zostaną zamontowane witryny w lokalach usługowych, zlokalizowanych na parterze.

W budynkach A1 i B1 nadal trwają prace konstrukcyjne. W tym tygodniu zostanie zabetonowany przedostatni strop Budynku A1, a następnie strop nad piętrem +2 Budynku B1. Stan surowy otwarty budynków A1 i B1 zostanie wykonany w marcu bieżącego roku.

Prace związane z instalacjami zewnętrznymi zakończą się w maju 2022 r. Niedawno zaczęto budowę kanalizacji deszczowej – prace nie obejmują jeszcze swym zasięgiem terenu budowy drugiego etapu inwestycji.