18.11.2019 r.

Jesień na inwestycji w Zabrzu Mikulczycach

Po blisko 4 miesiącach od rozpoczęci budowy w obiekcie A trwają prace związane z konstrukcją stropu nad kondygnacją +1. W najbliższym miesiącu Generalny wykonawca planuje wykonać strop nad piętrem +2 oraz rozpocząć murowanie ściany nośnych poddasza.

W budynku B zakończono wykonywanie instalacji elektrycznej, CO oraz wentylacji. W 100% ukończono poszycie dachu, tynki zewnętrzne, zamontowano wszystkie okna. W dalszym ciągu na obiekcie trwa wykonywanie wylewek cementowych jak również montaż płytek na balkonach. Równocześnie prowadzone są prace wykonawcze zabudów szachtów instalacyjnych w mieszkaniach.

Na obiekcie C podobnie jak w obiekcie B ukończono wykonywanie poszycia dachowego i zamontowano komplet okien ponad to wykonano wszystkie instalacje podtynkowe (instalacje elektryczne i sanitarne)
W dalszym ciągu trwa wykonywanie tynków wewnętrznych na klatkach schodowych jak również prace elewacyjne. W najbliższych tygodniach rozpocznie się wykonywanie wylewek wewnętrznych.

W najbardziej zaawansowanym budynku D w 95 % zakończono prace glazurnicze na klatkach schodowych i balkonach. W lokalach mieszkalnych zamontowano rozdzielnie elektryczne i teletechniczne. Obecnie trwa montaż balustrad wewnętrznych, drzwi wejściowych do mieszkań i klatek schodowych. Równocześnie instalowana jest wewnętrzna sieć gazowa. W najbliższym czasie Generalny Wykonawca planuje również montaż grzejników w mieszkaniach oraz malowanie klatek schodowych.

Cały teren etapu I i II inwestycji zyskał przyłącza wodno – kanalizacyjne i gazowe. Obecnie kontynuowane są prace związane z budową instalacji teletechnicznej, trwa wykonywanie okablowania pod oświetlenie osiedla oraz nawierzchni z kostki brukowej pod drogi oraz parkingi.