Zamieszkaj na swoim – kredyt 2%

Zarezerwuj mieszkanie już dziś i zamieszkaj na swoim bez obaw o wysokie raty kredytu. Kupując mieszkanie w Zielonej Dolinie już od 1 lipca 2023 r. możesz skorzystać z Programu „Pierwsze Mieszkanie” i bezpiecznego kredytu 2%, czyli systemu dopłat do kredytu hipotecznego. Z programu mogą skorzystać osoby do 45 roku życia, a dopuszczalne kwoty kredytu to 500 000 zł w przypadku singli oraz 600 000 zł dla małżeństw.

Skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym „Notus”, aby dowiedzieć się więcej:

Sylwia Kubicka
tel. 785 664 353
e-mail: sylwia.kubicka@notus.pl

Dbamy o bezpieczeństwo
naszych klientów

Nasza inwestycja jest prowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską – oznacza to, że Klienci kupujący mieszkania na naszym osiedlu mają zapewniony jeden ze środków ochrony wymieniony w ustawie – rachunek powierniczy otwarty.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który kupując mieszkanie dokonują Państwo regularnych wpłat na poczet inwestycji deweloperskiej. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę lokali mieszkalnych, a my jako deweloper otrzymujemy je od banku w miarę postępów prac budowlanych.

Jak to wygląda
w praktyce?

Podpisując umowę deweloperską otrzymujecie Państwo szczegółowy harmonogram płatności wraz z datami wpłat ściśle powiązanymi z postępami prac na budowie, a Bank prowadzący rachunek powierniczy kontroluje zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia – podstawą jest wpis kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora z Banku. Jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, Bank wypłaca nam transzę środków zgodnie z obowiązującą umową deweloperską.

Dla zwiększenia Państwa pewności, Bank kontroluje również sposób, w jaki wykorzystujemy środki z rachunku powierniczego. Zapewnia to ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez Państwa lokalu – zmniejsza się więc ryzyko wykorzystania tych środków na cele inne niż realizacja danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Otwarty rachunek powierniczy

  1. Zawarcie umowy mieszkaniowego otwartego rachunku powierniczego
  2. Zawarcie umowy deweloperskiej
  3. Wypłata na poczet ceny sprzedaży lokalu
  4. Dyspozycja wypłaty: Otwarty rachunek powierniczy – potwierdzenie ukończenia etapu inwestycji
  5. Weryfikacja spełnienia warunków umowy:
  6. warunek spełniony ⟶ Wypłata środków
  7. warunek niespełniony ⟶ ponowna weryfikacja spełnienia warunków wypłaty w terminie późniejszym lub ⟶ Zwrot środków

Zadbaj o swoje finanse

Rozważasz wzięcie kredytu i chcesz poznać dostępne możliwości?
Skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym z NOTUS FINANSE S.A.
Rozmowa z doradcą ułatwi Ci podjęcie dobrej decyzji.

Naszymi ekspertami finansowymi są:
Sonia Samorajczyk
tel. 695 855 639
e-mail: sonia.samorajczyk@notus.pl

Sylwia Kubicka
tel. 785 664 353
e-mail: sylwia.kubicka@notus.pl