Dbamy o bezpieczeństwo
naszych klientów

Nasza inwestycja jest prowadzona zgodnie z obowiązującą ustawą deweloperską – oznacza to, że Klienci kupujący mieszkania na naszym osiedlu mają zapewniony jeden ze środków ochrony wymieniony w ustawie – rachunek powierniczy otwarty.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy to specjalny rodzaj rachunku bankowego, na który kupując mieszkanie dokonują Państwo regularnych wpłat na poczet inwestycji deweloperskiej. Środki z rachunku powierniczego przeznaczone są na budowę lokali mieszkalnych, a my jako deweloper otrzymujemy je od banku w miarę postępów prac budowlanych.

Jak to wygląda
w praktyce?

Podpisując umowę deweloperską otrzymujecie Państwo szczegółowy harmonogram płatności wraz z datami wpłat ściśle powiązanymi z postępami prac na budowie, a Bank prowadzący rachunek powierniczy kontroluje zakończenie każdego z etapów przedsięwzięcia – podstawą jest wpis kierownika budowy w dzienniku budowy potwierdzony przez Inspektora z Banku. Jeżeli wszystko zgadza się z harmonogramem prac, Bank wypłaca nam transzę środków zgodnie z obowiązującą umową deweloperską.

Dla zwiększenia Państwa pewności, Bank kontroluje również sposób, w jaki wykorzystujemy środki z rachunku powierniczego. Zapewnia to ochronę interesów klientów i środków pieniężnych wpłacanych na poczet wybranego przez Państwa lokalu – zmniejsza się więc ryzyko wykorzystania tych środków na cele inne niż realizacja danego przedsięwzięcia deweloperskiego.

Zamknięty rachunek powierniczy

Zadbaj o swoje finanse

Rozważasz wzięcie kredytu i chcesz poznać dostępne możliwości?
Skontaktuj się z naszym ekspertem finansowym z NOTUS FINANSE S.A.
Rozmowa z doradcą ułatwi Ci podjęcie dobrej decyzji.

Naszymi ekspertami finansowymi są:
Sonia Samorajczyk
tel. 695 855 639
e-mail: sonia.samorajczyk@notus.pl

Sylwia Kubicka
tel. 785 664 353
e-mail: sylwia.kubicka@notus.pl